Du lịch Vịnh Hạ Long

Nghề làm hương bài truyền thống ở Quảng Ninh

Nghề làm hương bài truyền thống ở Quảng Ninh

Nghề làm hương bài truyền thống không chỉ là kế sinh nhai người xưa đã để lại mà hơn hết, nó là biểu tượng của mạch nguồn văn hóa làng xã, văn hóa gia đình được bồi đắp từ bao đời nay.Xem thêm: Du lịch Quảng NinhNghề làm hương bài truyền thống ở Quảng NinhHương...